Stahancyk Kent & Hook Shareholder Joel J. Kent is the managing shareholder for the firm's Bend office.

Stahancyk Kent & Hook Shareholder Joel J. Kent is the managing shareholder for the firm’s Bend office.